WhatsApp

Fosfonik ( Fosforoz) Ait 25 KG (fosfit) Fosforöz Asit

0 Yorum Yorum Yap
Stok Durumu

Fosforöz (fosfit) asit: Fosfor trioksidin soğuk su ile reaksiyonundan elde edilir:

P 2 O 3 +3H 2 O › 2H 3 PO 3

Fosfor triklorürün su ile reaksiyonundan da elde edilir. Beyaz bir katıdır. 74°C’de erir. Suda hemen çözünür. Üç tane protonu olduğu halde, iki değerlikli asittir ve fosfat asidinden daha kuvvetlidir.

 

 • Yapraklara uygulanırsa kolayca absorbe edilir ve floem ile aşağı doğru tüm bitkiye ve köklere taşınır.
 • Köklere uygulanırsa kolayca absorbe edilir ve ksilem ile yukarı doğru taşınır.
 • Kalıntı sorunu yoktur.
 • Bitki tarafından sistemik olarak çok hızlı bir şekilde alınır.
 • Yüksek oranda fosfor içermesinden dolayı bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirir, bitkide hastalıklara karşı mukavemet sağlar.
 • Bitkinin doğal savunma sistemini aktive ederek antimiktobiyal özellikteki bazı bileşiklerin ve fitoaleksinlerin birikimini teşvik eder

Kök ve gövde çürüklüğüne karşı PHOSPHOROUS (PHOSPHONIC) ACID

 • Dozu: • Yapraktan: Phosphorous acid : 350 gram/100 Litre suya
 • Gövde injeksiyonu: 250 g/L phosphorous acid : 2 kat sulandırılır. Ve tacın her metresi için 20ml ilaç uygulanılır,
 • Bir vejetasyon döneminde yapraktan iki uygulama yapılır.
 • Gövde injeksiyonu yapılacaksa 2 uygulama hasat öncesinde, 1 uygulama da hasat sonrasında yapılır. • Uygulamadan sonraki 1 ay içerisinde meyve hasat edilmemelidir.
 • Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Nedir?

  Molekül Formülü (Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)): H3PO3

  Molekül Ağırlığı: 80,987 g/mol

  Kimyasal Adı: Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)

  CAS Numarası: 13598-36-2

  Fosfor asidi olarak da tanımlanmaktadır. Fosfonik Asit 3 Hidrojen 3 Oksijen 1 tane de Fosfor elementinden oluşmaktadır. Katı formda olan tek bir pentavalent fosforun bir tek hidrojen ve 2 hidroksi gruba kovalent yapıda bağlandığı ve bir çift bağ ile bir oksijene bağlanan bir fosfor oksoasittir.

  Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

  • H3PO3
  • Dihidroksifosfin Oksit
  • Phosphono grubu
  • Hidrojen Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
  • Dihidroksi(okso) fosfonyum
  • Fosforlu Asit %99
  • Fosforlu Asit Çözeltisi
  • Fosfonat, Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)
  • Okso-[E5-Phosphanediol]
  • 13598-36-2
  • Okso-[E5-Fosfonik Asit (Fosforöz Asit)]
  • Dihidroksi[E5-Phosphanone]
  • Phospohorous acid
  • Orthophosphorus
  • O-fosforlu asit

  Üretimi Nasıl Yapılır?

  Üretimine dair birçok yöntem bulunmaktadır. Fosfonik Asit üretim sürecinde en çok kullanılan yöntem dialik fosfonatların asidik koşullar altında yani HCl uygulamasıyla veya McKenna prosedürünün (bromotrimetilsilan ve ardından ve ardından metanolizi kullanan iki aşamalı bir reaksiyon) kullanılması, Fosfonik Asitlerin üretilmesi için en iyi yöntemleri sunmaktadır.

  Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

  Beyaz renkte bulunan katı formda olan kristal yapıda bir kimyasaldır.

  Erime noktasına 73 °C dir.

  Kaynama noktası 200 °C dir.

  Yoğunluğu 25 °C de 1.651 g/mLt dir.

  Higroskopik yapıda havaya duyarlı bir kimyasaldır.

  Fosforöz Asit kararlı yapıdadır. Güçlü üstleri ile uyumsuz bir kimyasaldır.

  Oksijeni havadan kolayca emerek fosforik asit oluşturabilir.

  Fosfonik Asit tuzlar oluşturmak suretiyle kimyasal bazlarla örneğin aminler ve inorganik hidroksitler ile egzotermik olarak reaksiyona girerler.

  Fosfonik Asit (Fosforöz Asit) Kullanım Alanları Nerelerdir?

  • Fosfonik Asit diğer fosforlu bileşiklerin hazırlanmasında bir ara ürün olarak kullanılmaktadır.
  • Fosforöz Asit Demir(Fe) ve Manganez(Mn) kontrolü sağlamak için skala inhibisyonu ve uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır.
  • Fosforöz Asit korozyon kontrolü ve klor stabilizasyonu gibi su arıtımında fosfonatların hazırlanmasında kullanılan hammaddedir.
  • Fosfor asidin metal tuzları(fosfitler) ya bir tarım fungusiti yada bitkilerde fosforlu beslenmenin üstün bir kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
  • Fosfonik Asit plastik malzemeler için stabilize edici karışımlarda fosforlu asit kullanılmaktadır.
  • Fosforöz Asit korozyona eğilimli metal yüzeylerin yüksek sıcaklığının önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
  • Yağlayıcı ve yağlayıcı katkı maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.
  • Bazı alkenlerin polimerizasyonunu başlatmak için kullanılmaktadır.
  • Tarım kimyasalları ve anti ölçekleme maddelerinin imalatında kullanılmaktadır.
  • Kaplama maddeleri ve yüzey işlem kimyasalı olarak kullanılmaktadır. Bu alanda fosfat kaynağı olarak kullanılır.
  • Yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.
  • Fosforöz Asit otomotiv bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
  • Ağaç ve ahşap ürünlerde kullanılmaktadır.
  • Kumaş, tekstil ve deri ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
  • Çamaşır ve bulaşık yıkama ürünlerinin imalatında temizleme etkisinden faydalanılmaktadır.
  • Isı eşanjörlerinin temizliğinde şelatlama maddesi olarak kullanılır.
  • Deri sektöründe demir iyinlarının şelatlanması için fosforöz asit kullanılır.
Toplam 0 Yorum

0

Ortalama Puan

Yorum yapabilmek için Üye Girişi yapmalısınız